Nhôm Kính Hưng Triều  được nhiều Công ty, Doanh nghiệp tại Bình Dương tin tưởng trong thời gian qua, chúng tôi đảm nhận việc thi công công trình nhà ở cho các chuyên gia tại tòa nhà Becamex IDC 1 số hình ảnh của Nhôm Kính Hưng Triều đã Thi công công trình nhà ở Becamex cho chuyên gia tại…