Thi công nhôm kính các công trình tại KCN VSIP Bình Dương

Nhôm Kính Hưng Triều  được nhiều Công ty, Doanh nghiệp tại Bình Dương tin tưởng trong thời gian qua, chúng tôi đảm nhận việc thi công công trình nhà ở cho các chuyên gia tại tòa nhà Becamex IDC 1 số hình ảnh của Nhôm Kính Hưng Triều đã Thi công công trình nhà ở Becamex cho chuyên gia tại…