Nhôm kính Hưng Triều nhận hợp đồng thi công công trình cầu thang kính tại TP Mới Bình Dương

Đây là 1 số hình ảnh thi công

thi-cong-nhom-kinh (1)thi-cong-nhom-kinh (2) thi-cong-nhom-kinh (3) thi-cong-nhom-kinh (4) thi-cong-nhom-kinh (5) thi-cong-nhom-kinh (6) thi-cong-nhom-kinh (7) thi-cong-nhom-kinh (8) thi-cong-nhom-kinh (9) thi-cong-nhom-kinh (10) thi-cong-nhom-kinh (11) thi-cong-nhom-kinh (12) thi-cong-nhom-kinh (13) thi-cong-nhom-kinh (14) thi-cong-nhom-kinh (15) thi-cong-nhom-kinh (16) thi-cong-nhom-kinh (17) thi-cong-nhom-kinh (18) thi-cong-nhom-kinh (19) thi-cong-nhom-kinh (20) thi-cong-nhom-kinh (21) thi-cong-nhom-kinh (22) thi-cong-nhom-kinh (23) thi-cong-nhom-kinh (24) thi-cong-nhom-kinh (25) thi-cong-nhom-kinh (26) thi-cong-nhom-kinh (27)

 

Công trình thi công cầu thang kính tại Thành phố mới Bình Dương
Đánh giá bài này