Công trình thi công cầu thang kính tại Thành phố mới Bình Dương

Nhôm kính Hưng Triều nhận hợp đồng thi công công trình cầu thang kính tại TP Mới Bình Dương

Đây là 1 số hình ảnh thi công

thi-cong-nhom-kinh (1)thi-cong-nhom-kinh (2) thi-cong-nhom-kinh (3) thi-cong-nhom-kinh (4) thi-cong-nhom-kinh (5) thi-cong-nhom-kinh (6) thi-cong-nhom-kinh (7) thi-cong-nhom-kinh (8) thi-cong-nhom-kinh (9) thi-cong-nhom-kinh (10) thi-cong-nhom-kinh (11) thi-cong-nhom-kinh (12) thi-cong-nhom-kinh (13) thi-cong-nhom-kinh (14) thi-cong-nhom-kinh (15) thi-cong-nhom-kinh (16) thi-cong-nhom-kinh (17) thi-cong-nhom-kinh (18) thi-cong-nhom-kinh (19) thi-cong-nhom-kinh (20) thi-cong-nhom-kinh (21) thi-cong-nhom-kinh (22) thi-cong-nhom-kinh (23) thi-cong-nhom-kinh (24) thi-cong-nhom-kinh (25) thi-cong-nhom-kinh (26) thi-cong-nhom-kinh (27)

 

Công trình thi công cầu thang kính tại Thành phố mới Bình Dương
Đánh giá bài này